Spolok svätého Vojtecha
www.ssv.sk
Banská Bystrica, Lazová 1, tel 048 / 412 35 35, bystrica@ssv.sk
Bratislava, Kolárska 2, tel.: 02 / 529 675 39, mail bratislava@ssv.sk
Čadca, Námestie Slobody, tel 041 / 432 26 85, cadca@ssv.sk
Humenné, Brestovská 1, tel 057 / 775 99 41, humenne@ssv.sk
Košice, Mäsiarska 4, tel 055 / 622 14 24, kosice@ssv.sk
Michalovce, Štúrova 12, tel 056 / 643 24 31, michalovce@ssv.sk
Nitra, Na vŕšku 1, tel.: 037/ 741 91 82, nitra@ssv.sk
Partizánske, Námestie SNP, tel 038 / 749 27 26, partizanske@ssv.sk
Prešov, Hlavná 80, tel 051 / 772 34 45, presov@ssv.sk
Prievidza, A. Hlinku 39, tel 046 / 542 24 16, prievidza@ssv.sk
Púchov, Nám. Slobody, tel 042 / 4642708, puchov@ssv.sk
Rožňava, Námestie Baníkov 30, tel 058 / 734 27 71, roznava@ssv.sk
Snina, Centrum, tel 057 / 768 23 88, snina@ssv.sk
Spišská Nová Ves, Letná 60, tel 053 / 446 73 23, spis@ssv.sk
Šaštín, Kláštorná, tel.: 034 / 659 27 29, sastin@ssv.sk
Topoľčany, M.R.Štefánika 65, 955 01 Topoľčany, tel 038 / 522 7291, topolcany@ssv.sk
Trenčín, Mierové námestie 7, tel 032 / 743 20 46, trencin@ssv.sk
Trnava, Divadelná 6, tel.: 033 / 590 77 42, trnava@ssv.sk
Žilina, Mariánske nám 23, 010 01 Žilina, tel 041 / 562 07 95, zilina@ssv.sk

Dobrá kniha
www.dobrakniha.sk
Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 22, tel.: 02/ 544 316 20
Bratislava, Teologický inštitút sv. Alojza, Kostolná 1, tel.: 02/ 544 332 37
Košice, Hlavná 89, tel.: 055/ 729 71 84
Piešťany, Teplická 32, tel.: 033/ 772 97 28
Piešťany, Exercičný dom, Poštová 1, tel.: 033/ 762 28 05
Prešov, Exercičný dom, Pod Kalváriou 81, tel.: 051/ 771 10 56
Trnava, Štefánikova 44, tel.: 033/ 593 42 23, dobrakniha@dobrakniha.sk

František
Bratislava, Františkánska 2, telefón: 02/ 544 353 38
Hlohovec, Mjr.Štefánika 26, telefón: 033/ 730 22 03
Košice, Kováčska 35, telefón: 055/ 622 63 58
Pezinok, Farská 5, telefón: 033/ 641 35 17
Prešov, Františkánske nám. 2, telefón: 051/ 772 15 16
Žilina, J.M.Hurbana 12, telefón: 041/ 562 67 65

Lúč
www.luc.sk
predaj@luc.sk
Bratislava, Nám.SNP 11, tel: 02/52967003
                 Križkova 18, tel: 02/52499533
Martin, M.R.Štefánika 26/1024, tel: 043/4948494
Nitra, Farská 20, tel: 037/7419181
Prievidza, Nám. Slobody 19, tel: 046/5421998
Zvolen, Nám. SNP 68, tel: 045/5323642
Žilina, Mariánske nám. 23, tel: 041/5626358
          Na farských schodoch 7

Saleziáni dona Bosca
Bratislava, Miletičova 7

Kresťanská predajňa sv. Valentín, Spišská Belá - www.fara.sk/spisska.bela/predajna.php

Mária - obchod s náboženským tovarom – Kegytárgy üzlet, Lučenec - www.nabozenskapredajna.sk

Misionár, Skuteckého ul., 974 01 Banská Bystrica

Predajňa Jána Pavla II., Šaľa - www.obchodjanpavol.sk/kontakt.php

Predajňa Verbum, Misijný dom Matky Božej Kalvária 3, 949 01 Nitra