hlavná stránka

myjavskí kňazi

turolúcki kňazi

predošlý farár

nasledujúci farár

dorusak.jpg (7013 bytes)

ThDr. LADISLAV DORUŠÁK

administrátor v Myjave 1959-1962
( * 13.7.1923 Holíč; + 30.8.1997 Topoľčany )

     Narodil sa 13.júla 1923 v Holíči. Za kňaza bol vysvätený 20.júna 1948. Jeho prvým kaplánskym pôsobiskom bola Dunajská Streda, odkiaľ bol v nasledujúcom roku preložený do Bratislavy-Rače. Tam sa stal od 1.januára 1950 správcom farnosti. Po roku, 1.januára 1951 bol preložený do Ardanoviec, v r.1952 do Horných Otrokoviec a v r.1953 do Brodského.
     Od októbra 1959 do apríla 1962 bol správcom farnosti v Myjave. V tomto období pracoval na dosiahnutí doktorátu z teológie, ktorý získal v r.1961 (3.-15.apríl).
     Z Myjavy odišiel do Bernolákova, potom v r.1966 do Radošoviec, v r.1968 do Malaciek, a napokon v r.1968 do Topoľčian, kde pôsobil takmer 30 rokov. Okrem funkcie okresného dekana, mu bol udelený titul kanonika a pôsobil aj v kňazskej rade Trnavského arcibiskupstva. V Topoľčanoch pôsobil, až kým ho zdravotné potiaže nepripútali k nemocničnému lôžku. 30.júna 1997 bol penzionovaný a dva mesiace na to, 30.augusta 1997 v Topoľčanoch zomrel. Tamtiež je aj pochovaný.
     Jeden z prvkov, ktoré sa zachovali v pamäti myjavských farníkov a charakterizujú pôsobenie d.p.Dorušáka na Myjave, bolo hranie volejbalu a pingpongu s mládežou na fare, do ktorého sa zapájal s plným zápalom.
     V jeho pôsobení v Topoľčanoch bolo charakteristické veľmi silné sociálne cítenie a vplyv i na spoločenský vývoj mesta. Zvlášť sa venoval starostlivosti o nemocnicu, kde vďaka nemu pôsobia rehoľné sestry a nemocničný kňaz. Jeho nesplnenou túžbou bolo popri pastorácii študovať medicínu, čo mu však komunistický režim nedovolil. V Topoľčanoch sa v 90-tych rokoch pričinil o zriadenie kláštora Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej (ženskej vetvy rádu Nemeckých rytierov). Generálnym predstaveným tohto spoločenstva mu bolo udelené členstvo v ráde Nemeckých rytierov, ktoré sa udeľuje ako zvláštne vyznamenanie katolíckym osobnostiam, ktoré sa pričinili o významné diela.

Pramene:

  1. Farské matriky: My B II., Cop, Def, TL B, Cop, Def
  2. Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993, str.227
  3. Schematizmus Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy 1995, str.228; 2000, str.414
  4. Acta curie Archiepiscopalis Bratislaviensis-Tyrnaviensis Anno 1997 pag.29, 37
  5. osobné poznatky z kaplánskeho pôsobenia v Topoľčanoch