PÚTNICKÉ MIESTA v Bratislavskej arcidiecéze

Pútnické miesta CELOSLOVENSKÉHO VÝZNAMU

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne - národná svätyňa
hlavné púte: slávnosť zoslania Ducha Svätého (máj-jún), Sedembolestnej Panny Márie (15.9.)

Marianka
hlavná púť: Narodenie Panny Márie (8.9.)

Pútnické miesta regionálneho a miestneho významu

Lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste v Bratislave

Kláštor sv. Antona v Báči
hlavná púť: sv.Antona (13.6.)

Sväté schody v Malackách

Bratislava - kostol sv.Jána z Mathy
na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.12. sa pred milostivým obrazom Panny Márie Matky dobrej rady zasväcuje Panne Márii mesto Bratislava a jej obyvatelia
trojica.jpg (35838 bytes)

Bratislava - Podunajské Biskupice
púť: k blahosl. sestre Zdenke (30. deň každého mesiaca)
kostol_sv_kriza.jpg (4086 bytes) zdenka.gif (49240 bytes) zdenka2.gif (33312 bytes) zdenka3.gif (33739 bytes)

Červený Kameň, hradná kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (posvätená 1605; pútnické miesto 1751)
púť: okolo 15.8., sv.omša na návorí hradu celebrovaná farárom z Častej
cervenykamen.jpg (26621 bytes) cervenykamen2.jpg (23181 bytes)

Dunajská Lužná
púť: k Madone Žitného ostrova (15.8. alebo v nedeľu po 15.8.)
madona.jpg (10941 bytes)